Merz-Inn beeldarchief

Merz Inn I

 De eerste Merz-Inn

het affiche van de eerste Merz-Inn De eerste Merz-Inn werd op 25 maart 1988 te Doetinchem gehouden. Deelnemers waren Wouter Radstake. Hans Jungerius, Nico Groenenberg, Joost de Waal en Victor M. Lansink. In het kunsthistorisch overzicht van Merz-historicus R.Schippe Schraalhanskeukenmeester 1987-1992; een chronilogisch overzicht van 5 jaar experimenteel theaterstaat het volgende over deze performance vermeld:
Hommage aan Kurt Switters, 'Erfinder von Merz'. Tevens liefdadigheidsdoel: de opbrengst ging naar Ghanese Geiten. De Merz Inn maakte deel uit van een grootscheepse perfo-bazar op het Ulenhofcollege. SK op maximale bezetting. Het tekenlokaal volgestauwd met restanten van Todays Industrial Area's aangevuld met nieuwe troep, zoals een autouitlaten-combinatie. Spel naar vrije improvisatie.

In een doorlopend programma werd op chatotische en solistische wijze een ieders opvatting over Merz uit de doeken gedaan. Jungerius sloeg TL-buizen van het plafond. Lansink boormachine gevaarlijk. Groenenberg mysterious guest. En wie is nou de geheimzinnige Rode Pimpernel...?

Merz Inn II

De derde Merz-Inn

De tweede Merz Inn werd een jaar later georganiseerd op 17 maart 1989, wederom in het tekenlokaal van het Ulenehof College te Doetinchem. Deelnemers waren ditmaal Woter Radstake, Hans Jungerius, Nico Groenenberg en Victor M. Lansink. Over deze performance zegt R.Schippe:
Vervolg op de eerste Merz Inn. Weermaals voor het goede doel 'Geiten voor Ghana'. Ruwweg werden ongeveer dezelfe attributen gebruikt als bij de eerste en de verdere opzet was ook ongeveer hetzelfde, maar de context van het raggen was voor SK in de loop van het jaar gewijzigd, waardoor het geheel aan actie verloor en SK tot bezinning gebracht werd. Niettemin een halve wekkerradio voor Leiber Pra.

Coördinatie ontbrak. Een ieder deed maar wat. Zo bracht Lansink een lied van treurigheid terwijl Jungerius aan TV-operatie deed. Voortijdig beëindigd.

Merz Inn III

De derde Merz-Inn

De derde Merz Inn werd op 15 maart 1991 wederom als een soort flashback wederom opgevoerd in het Ulenhof College, waar de worteld van Schraalhanskeukenmeester lagen. Het overzichtwerk van Schippe meldt:
Dit optreden was het wedepunt in de carrière van SK. Echter, de nieuw in te zetten koers is nog steeds niet bepaald.

Onder het mom van back to the roots werd in een laatste Merz Inn de jugendzeit van Jungerius en Lansink tegen het licht gehouden. In een prachtig decor lieten zij zich door hun gedachten en mijmeringen meevoeren en kwamen tot de slotsom dat Willem Ruis hen meer geleerd had dien wie dan ook. Onder invloed van veel drank werd het decor geheel vernield en namen de heren nu voor eens [en altijd] letterlijk afstand van hun artistieke roots.

Meer informatie

DAT Merz-Mushroom Stichting
e-mail: info@schraalhans.nl