Historisch Knipsel Archief Merz Mushroom Stichting

Doelstelling

Het knipselarchief is een onafhankelijk onderdeel van de Archief- en Documentatiedienst van dat Merz-Mushroom Stichting (ArDocz). Doel van de ArDocz is pers, cultuurwetenschappers en andere geïtersseerden op goedkope en functionele wijze te voorzien van informatie. Er wordt naar gestreefd de ideële doelstelling van de Stichting te ondersteunen.

De knipsels

Affiches roepen op tegen dagbouw en warme worst:
"Zwitseritus" in Doetinchem
(77,6 kB)

De jongens van de Stichting der Stille Kracht;
"Ze verklaren ons vaak voor gek"
(54,7 kB)

Doetinchemse "Merz Mushroom Stichting" wil dada nieuw leven in blazen;
Het onzinnige tot kunst verheven
(73,1 kB)

Rienk Poorvlied (5,58 kB)

Lezing Poorvlied in Doetichem (5,44 kB)

Poorvlied (9,02 kB)

Merz Mushroom in de Kleine Holte;
"Publiek speelt altijd mee"
(67,9 kB)

Half november voorstelling in Kleine Holte;
Merz Mushroom Stichting wil kunst op straat gooien
(38,5 kB)

Fleesch nog Fisq en 's Zondags dan? (14,3 kB)

en
Dadaïstisch theater in Kleine Holte (14,3 kB)

Stuntelig Mushroom amuseert (15,6 kB)

Lopend Vuur naar Amsterdam (61,3 kB)

Cultuur van lokale bodem;
Merz Mushroom Stichting
(24,9 kB)

Kantonrechter houdt Merz Mushroom plakkerszaak aan;
Mr. Beste stelt onderzoek in naar soortgelijke zaken
(72,3kB)

De opening van de sluiting (39,3 kB)

Meer informatie?

Dat Merz-Mushroom Stichting
email: info@schraalhans.nl contactpersoon: N.Groenenberg